Combo Scania S NG Black Dragon

 

 

The mod was tested on the current version of the game

The mod includes:

skin  Scania S NG Black Dragon

large Coolliner cab 4×2  6×2   6×4

accessories are not part of the skin

trailer Krone Owned Coolliner Black Dragon

Owned trailer – possibility of ownership

!!! must own Krone DLC !!!

skin resolution 8K

mod is locked

skins author  Georgegold

skin price: 500 czk /20 e/

If you have a PayPal account, you can use the „PAYPAL“ button below this text to pay directly. The link to the mod will be sent to the email listed on your PayPal account, usually within 15 minutes, but no later than 24 hours. Thanks for your support!!!

*** CZ/SK ***

Mod byl testován na aktuální verzi hry 

Mod obsahuje :

skin  Scania S NG Black Dragon

velká kabina Coolliner 4×2  6×2   6×4   

doplňky nejsou součástí skinu

trailer Krone Owned Coolliner Black Dragon

Owned trailer- možnost vlastnictví

!!! je třeba vlastnit DLC Krone !!!

rozlišení skinů 8K

mod je uzamčen

autor skinů  Georgegold

cena skinu : 500 czk /20 e/

Pokud vlastníte PayPal účet můžete použít k platbě přímo tlačítko „PAYPAL“ umístěné pod tímto textem. Odkaz na mod vám bude zaslán na email uvedený na vašem PayPal účtu, řádově do 15ti minut, maximálně však do 24ti hodin. Díky za vaši podporu !!!